Cánh hoa nở muộn – Phong Lục

1. Thông tin

– Tên tác phẩm: Cánh hoa nở muộn

Tác giả: Phong Lục

– Thời gian sáng tác: 26/06/2018

– Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt

2. Nội dung

Tuổi thanh xuân

Trò đùa tạo hóa

Hẹn đợi nhau 3 năm hay là 30 năm?

Trong gần gũi hay là đi xa quá?

Khi ngày dài đã quá ngưỡng 3 thu

Đợi nắng sớm hay trận bão đến dần tàn?

Mới thấy mình đã đủ

Xoay quanh những chuyện đời vặt vãnh

Chí vẫn còn, chẳng muốn đậu cành cây

Còn bay mãi cho đến lúc hao gầy

Chẳng còn đâu là đẹp

Chẳng còn thấy hoa xuân đâu lòe loẹt

Những cánh tàn xa xôi.

3. Tham khảo

– Internet

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *