Canh bạc cuộc đời – Phong Lục

1. Thông tin

– Tên tác phẩm: Canh bạc cuộc đời

– Tác giả: Phong Lục

Thời gian sáng tác: 30/05/2018

Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt

2. Nội dung

Luôn có vị cà phê rất đắng

Thức trọn mùa với những tâm tư

Ta bỏ quên người trong lá thư

Phả khói thuốc bay theo làn gió

Luôn có một đôi câu hỏi nhỏ

Liệu có về là cánh hoa tươi?

Ta thao thức chạy với cuộc đời

Cứ mải miết như không theo kịp

Hóa thanh xuân là trò lừa bịp

Một hay hai, hay nữa là cùng

Ở nơi đâu,chẳng có chút tương phùng

Rồi im lặng như chưa từng ngọt nhạt

Giữa xung quanh vẫn len đầy ngàn vạn

Thấy đâu đây đôi cánh chìa tay

Thấy đâu đây một chút tình say

Một câu nói biến tan đầy giông bão

Đường nhân thế vẫn do người tôn tạo

Dù chí lớn chẳng phỉ mối lương duyên

Ta vẫn thức lạc vào chốn u huyền

Rít điếu thuốc gạt tàn vào ký ức

Đời vẫn khô, cà phê tu ừng ực

Có giọt nào làm ướt bởi mi không?

Dẫu cầm bút, thuận tay vẽ vòng vòng

Cũng không hề mang theo ý nghĩa cả

Bởi dòng đời sẽ chan đầy, gục ngã

Tâm tư nào giày xé với đàn ông?

3. Tham khảo

– Internet

facebook.com

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *