Bù nhìn – Phong Lục

1. Thông tin

– Tên tác phẩm: Bù nhìn

Tác giả: Phong Lục

– Thời gian sáng tác: 27/07/2018

– Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt

2. Nội dung

Rất nhiều người

Họ đều đi qua đây

Dù là lặng lẽ hay ồn ào sóng động

Họ đi qua đây

Mỉm cười

Hỏi thăm

Hay cúi đầu bước nhẹ

Rất nhiều người

Rất nhiều những câu chuyện

Trời nắng

Trời mưa

Trời râm mát gió hòa

Họ vẫn cứ đi

Có khi dừng lại

Rồi vẫn ra đi

Họ vẫn ra đi

Như những nhiều người

Không, không…

Không một ai đứng lại

Không ai hứng cơn mưa

Không ai chịu trời nắng

Còn có rất nhiều người

Tôi đứng lặng nhìn họ qua đây

Họ vẫn đi qua đây

Vẫn có rất nhiều người

Lặng lẽ.

3. Tham khảo

– Internet

facebook.com

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *