Bất giác – Xon

1. Thông tin

– Tên tác phẩm: Bất giác

– Tác giả: Xon

– Thời gian sáng tác:

– Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt

2. Nội dung

Anh đưa em về.

Chiều nghiêng mưa xuống.

Đổ dài bóng đêm.

Anh đưa em về.

Đường trăng quên lối.

Lạc vào cõi im.

Rải vàng bến sông.

Tóc mây hồng.

Oải hương thơm nhẹ.

Len lén nhắc thầm.

Anh đưa tay nắm.

Kéo về hư không…

3. Tham khảo

– Internet

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *