Sầu thư – Phong Lục

1. Thông tin

– Tên tác phẩm: Sầu thư

– Tác giả: Phong Lục

– Thời gian sáng tác: 12/04/2019

– Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt

2. Nội dung

Trời chẳng đặng hai mùa mưa nắng

Phút bình yên bất chợt đổi thay

Chẳng kể chi mấy lượt đêm ngày

Như anh có bao điều chấp nhận

Thơ anh viết về miền bất tận

Dõi xa xăm, hàm ý vô cùng

Bởi tận cùng chẳng có điểm chung

Nên thường có nỗi buồn sâu thẳm

Trời chẳng đặng hai mùa mưa nắng

Nên say sưa hoa cỏ, mây mờ

Anh cả nghĩ lòng chẳng dám mơ

Vì mang tên muộn phiền trong đó.

6. Tham khảo

– Internet

facebook.com

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *