Mạnh mẽ riêng ai – Phong Lục

1. Thông tin

– Tên tác phẩm: Mạnh mẽ riêng ai

– Tác giả: Phong Lục

Thời gian sáng tác: 03/05/2018

Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt

2. Nội dung

Lá trinh nữ chẳng ưa lay động

Tự khép mình khi thấy gió đông

Ngải đắng hoang mọc giữa cánh đồng

Thường tự vệ trước loài gây hại

Bao nhiêu thứ nhận ra nghi ngại

Bởi chẳng hề đối địch nhân gian

Khi thiên nhiên tiếp lập tuần hoàn

Trong dòng chảy cuộc đời tất thảy

Nào say như hoa hồng mới phải

Nào giữa trưa được với hướng dương

Mà có khi lặng lẽ khiêm nhường

Như quỳnh hoa trong đêm xao động.

3. Tham khảo

– Internet

facebook.com

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *