Giữa những giấc mơ – Phong Lục

1. Thông tin

– Tên tác phẩm: Giữa những giấc mơ

– Tác giả: Phong Lục

Thời gian sáng tác: 03/06/2018

Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt

2. Nội dung

Mùa này vắng, đợi nàng say ngủ

Giữa cơn mê tóc xõa vai kề

Trời trong xanh, tháng năm đã đủ

Trượt tương lai, vây kín lối về

Người đã ngủ, chân trời lặng gió

Lặng mây bay, lặng cả tâm hồn

Đợi mùa vàng hay đành bỏ ngỏ

Cả xuân xanh khuất bóng hoàng hôn

3. Tham khảo

– Internet

facebook.com

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *