Gió ngàn – Phong Lục

1. Thông tin

– Tên tác phẩm: Gió ngàn

Tác giả: Phong Lục

– Thời gian sáng tác: 11/07/2018

– Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt

2. Nội dung

Dẫu chẳng phải nỗi lòng thân thuộc

Tôi nghiêng mình đợi nắng ghé qua

Bởi xa vắng từng bước dễ hòa

Nên tôi khó giữ mình theo đuổi

Có nông sâu bên đường vài buổi

Hay hằn lại những vết thâm trầm

Nỗi lòng nào chẳng có thanh âm

Chỉ có chịu lắng nghe mới nổi

Đóa hoa xuân trổ vàng quá vội

Để ong bay ve vãn đương thì

Rồi thắm đượm chuyện cũ mọi khi

Như vô tình đường đời vẫn thế

Ta trôi đi thành câu chuyện kể

Liệu giữ gìn cho đến mai sau

Hay vui thú mấy nốt dạo đầu

Và lịm tắt như chưa hề khởi

Trông hư vô còn xa vời vợi

Biết để lòng hay xóa tan đi!

3. Tham khảo

– Internet

facebook.com

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *