Có những gì ta sống – Phong Lục

1. Thông tin

– Tên tác phẩm: Có những gì ta sống

– Tác giả: Phong Lục

Thời gian sáng tác: 11/05/2018

Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt

2. Nội dung

Có những buổi chán chường vô tận

Ngày thật dài kéo mãi lê thê

Chuyện thế gian đẩy xô chen lấn

Cứ bâng khuâng chẳng có lối về

Có những ngày ta hoài chờ đợi

Một điều gì chấm dứt từ lâu

Mà cứ ngóng, càng thêm vời vợi

Dù vẫn biết chẳng được từ đầu

Có những lúc ta như vấp ngã

Trên tay ta đưa mãi vô hình

Cần bờ vai dịu êm đầu ngả

Để lắng dần lửa máu oai linh

Thôi, từ giã, dấu chân biền biệt

Những thất bại chưa kịp bắt đầu

Đường trải xa cúi mình mải miết

Bám sự đời tìm kiếm nơi đâu?

3. Tham khảo

– Internet

facebook.com

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *