Cả kho tàng ở đây – Phong Lục

1. Thông tin

– Tên tác phẩm: Cả kho tàng ở đây

– Tác giả: Phong Lục

Thời gian sáng tác: 29/05/2018

Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt

2. Nội dung

Tâm trí anh là người thi sỹ

Những thanh điệu, hợp vần thành thơ

Đôi tay anh là người họa sỹ

Những cọ vàng, thủy mặc ngu ngơ

Anh phóng khoáng, chân không chạm đất

Để đầu trần, suy nghĩ vu vơ

Bởi tương tư nên sầu chất ngất

Những tác phẩm nên dáng tình cờ

Người ta bảo đến người nghệ sỹ

Sẽ nghèo nàn, nuôi những giấc mơ

Nên theo em, anh tìm về hoàn mỹ

Viết nên điều kỳ diệu đêm thơ

Chẳng muốn ai vẽ em bằng đầy đặn

Để tràn đầy trong những buổi thờ ơ

Trong tâm tư là những điều sắp đặt

Ngốn tương lai một thoáng chút mong chờ

Điều cần nhất, phần đầu “Bài hát cuối”

Chắc giam cầm một chút nắng lơ thơ

Cho chấp nhất thêm lần bối rối

Để nổi lên, để đến hoen mờ

3. Tham khảo

– Internet

facebook.com

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *