Phong – Phong Lục

1. Thông tin

– Tên tác phẩm: Phong

Tác giả: Phong Lục

– Thời gian sáng tác: 21/07/2018

– Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt

2. Nội dung

Lỡ hẹn chiều nay với gió xuân

Lặng lẽ tương tư đến muôn phần

Ai đến xao lòng theo sóng cả

Ngọt nhạt mơ hồ tiếng bước chân

Một giờ đắn đo về bản ngã

Ba thu chờ đợi đến tương thân

Gió chẳng đung đưa nơi đã hẹn

Chỉ thấy phiêu du khắp phong trần!

3. Tham khảo

– Internet

facebook.com

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *