Một đời phong sương – Phong Lục

1. Thông tin

– Tên tác phẩm: Một đời phong sương

– Tác giả: Phong Lục

Thời gian sáng tác: 25/05/2018

Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt

2. Nội dung

Người ta có một chuyến phong trần

Yêu thương thì cứ khất lần khân

Cuộc đời xuôi ngược như không có

Gian nan mặc kệ tạo xoay vần

Xa mấy non sông đi tìm kiếm

Gần sát mặt nhau tựa phong vân

Bao dung tiết kiệm trong lòng túi

Thử hỏi ra đời mấy bước chân???

3. Tham khảo

– Internet

facebook.com

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *