Không gục ngã – Phong Lục

1. Thông tin

Tên tác phẩm: Không gục ngã

Tác giả: Phong Lục

– Thời gian sáng tác: 08/01/2019

Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt

2. Nội dung

Tự mình mà dựng lên đi thôi

Chờ ai mà đón, mướn ai mồi

Băng ra, giật lấy trên gió cả

Chạy vào, an ổn đong đưa nôi

Đông mang cội lớn, Tây dâng giáo

Nam khiến lửa thiêng, Bắc sóng dồi

Đã bước đôi chân vào guồng xoáy

Gửi phần trí lực được nhân đôi

6. Tham khảo

– Internet

facebook.com

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *