Góc đòi nợ (Phiên bản rút gọn) – Phong Lục

1. Thông tin

Tên tác phẩm: Góc đòi nợ

Tác giả: Phong Lục

– Thời gian sáng tác: 22/01/2019

Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt

2. Nội dung

Trên cành hoa nở giữa dương gian

Trước Tết, cho anh ghé nhà nàng

Hỏi rằng: cuối năm về đó chửa?

Trả nợ cho anh kẻo muộn màng

Tình vay muôn kiếp gieo đơn chiếc

Duyên nợ nhất thời khéo đa mang

Gửi người thiếu nữ chưa xuất giá

Có nợ, trả anh trước xuân sang.

6. Tham khảo

– Internet

facebook.com

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *