Đã lâu – Phong Lục

1. Thông tin

– Tên tác phẩm: Đã lâu

Tác giả: Phong Lục

– Thời gian sáng tác: 22/08/2018

– Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt

2. Nội dung

Những chuyện bây giờ chẳng nói ra

Để lâu chắc cũng đã xóa nhòa

Kể thêm người biết thêm nghịch cảnh

Chi bằng nghĩ ngợi cũng qua loa

Giấu giếm đậm sâu thành ứ đọng

Tỏ bày trang trải chắc giao hòa

Những chuyện ngày xưa không đến nữa

Giành đến nay mai cối đơm hoa

3. Tham khảo

– Internet

facebook.com

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *