Chẳng có gì tồn tại mãi mãi – Phong Lục

1. Thông tin

– Tên tác phẩm: Chẳng có gì tồn tại mãi mãi

Tác giả: Phong Lục

– Thời gian sáng tác: 11/07/2018

– Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt

2. Nội dung

Đánh mất một lần chứ có sao

Thử thêm lần nữa xem thế nào

Có khi còn quá trong lầm lữa

Dội đến tâm hồn những nôn nao

Nhiều lúc mất đi không tìm thấy

Lại giá trị hơn, ấy là bao!

Nhủ lòng ngoài kia đầy hy vọng

Có lẽ tràn trề với tầm cao.

3. Tham khảo

– Internet

facebook.com

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *