Thế nào cũng được – Phong Lục

1. Thông tin

Tên tác phẩm: Thế nào cũng được

Tác giả: Phong Lục

– Thời gian sáng tác: 28/12/2018

Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt

2. Nội dung

Anh nói: Không sao đâu!

Nên đừng nhìn vào mắt

Hãy nhìn vào mặt đất

Nơi mà em ra đi

Em đừng giữ nghĩ suy

Không tồn tại lý trí

Lòng người mang ủy mị

Sẽ chôn chặt con tim

Rồi anh sẽ lặng im

Ở nơi phù hợp nhất

Trách sao lời được mất

Những đoạn đường không tên

Buổi nào còn huyên thuyên

Như chưa từng bỏ ngỏ

Những xa xôi mến mộ

Chưa từng mang hồi kết

Bỗng đâu lạnh lùng hếT

Chạm phải những nỗi buồN

Lỏng quá cũng đành buônG

Một chân trời hoen Ố

6. Tham khảo

– Internet

facebook.com

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *