Sao em không hỏi – Phong Lục

1. Thông tin

– Tên tác phẩm: Sao em không hỏi

– Tác giả: Phong Lục

– Thời gian sáng tác: 04/04/2019

– Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt

2. Nội dung

Em có thể hỏi anh

Bao giờ ta trở lại?

Anh không hề trễ nải

Dù một phút, một giây

Bởi hạnh phúc đong đầy

Luôn dành cho em hết

6. Tham khảo

– Internet

facebook.com

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *