Ở những nơi khác – Phong Lục

1. Thông tin

– Tên tác phẩm: Ở những nơi khác

Tác giả: Phong Lục

– Thời gian sáng tác: 23/06/2018

– Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt

2. Nội dung

Sau những màn tranh đấu

Ở phía Bắc bán cầu

Chẳng biết có nông – sâu

Những sóng ngầm chôn giấu

Giọt lệ son tất tưởi

Trông theo bóng một người

Một phút đắm đời tươi

Ngại ngùng nơi dưới suối

Bốn năm một lần chiến

Dù Trái Đất biến thiên

Người ta vẫn hiện diện

Những tiếng lòng bên hiên

Mối lợi ngay trước mắt

Lỗi lầm chẳng ăn năn

Chuyện do người sắp đặt

Thói đời vẫn ở ăn.

3. Tham khảo

– Internet

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *