Lời nói dối – Phong Lục

1. Thông tin

– Tên tác phẩm: Lời nói dối

– Tác giả: Phong Lục

– Thời gian sáng tác: 02/04/2019

– Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt

2. Nội dung

Định vào tường người ta

Thả tim đầy thông báo

Rồi nhân đây nhắc bảo

Đã lỡ “thích” em rồi!

Tháng Tư, Cá xuôi nước

Thính thả đầy bên sông

Cá nhởn nhơ sau – trước

Mong manh một sắc hồng

Trò đùa của tạo hóa

Reo rắc khắp dương gian

Định mượn lòng bày tỏ

Định tựa đời trao ban

Mưa trời trút rộng khắp

Lụt đầy lối Yên Phong

Chắc giả làm ánh nắng

Lại nổi thành cơn dông

Anh định như thế thôi

Ngày Cá qua mất rồi

Sợ nắng chưa kịp đến

Đã cuộn mây đen trôi!

6. Tham khảo

– Internet

facebook.com

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *