Là quá nhiều lựa chọn – Phong Lục

1. Thông tin

– Tên tác phẩm: Là quá nhiều lựa chọn

– Tác giả: Phong Lục

– Thời gian sáng tác: 17/4/2018

– Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt

2. Nội dung

Sẽ chẳng đi tới đâu

Nếu bầu trời quá rộng

Gió vẫn thổi lồng lộng

Mây vẫn bay về xa

Khi dải bước ngâm nga

Dù nhanh và dù chậm

Thời gian thêm sâu đậm

Khi đích đến vô cùng

3. Tham khảo

– Internet

facebook.com

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *