Đi – Phong Lục

1. Thông tin

– Tên tác phẩm: Đi

Tác giả: Phong Lục

– Thời gian sáng tác: 19/09/2018

– Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt

2. Nội dung

Công ty thì bé nhỏ

Thế giới thì mênh mông

Tiếng lòng vừa mới ngỏ

Đã trôi theo dòng sông

Chân trời khuất sau núi

Ẩn chứa những vì sao

Ở nơi nào gió bụi?

Ở nơi đâu ngọt ngào?

Xưởng dài còn đo được

Con người cũng mảnh mai

Cứ xa xôi nhịp bước

Chán thì về với line.

6. Tham khảo

– Internet

facebook.com

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *