Cho tôi biết với – Phong Lục

1. Thông tin

– Tên tác phẩm: Cho tôi biết với

Tác giả: Phong Lục

– Thời gian sáng tác: 29/06/2018

– Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt

2. Nội dung

Hãy nói cho tôi biết

Những con đường tôi đi

Điều gì là cần thiết

Cảm hứng giống mọi khi

Đừng nhìn tôi chân thật

Như chiếc bóng dưới trời

Mây che thì đánh mất

Lại trở thành vật rơi

Nhìn tôi bằng mưa, gió

Reo hạt thấy ướt mình

Chẳng bao giờ bỏ ngỏ

Sương hóa lại bình minh

Tôi vẫn là tôi thế

Nhỏ bé giữa biển vàng

Bấy giờ tôi sẽ kể

Những chuyện vừa đổi sang

Hãy nói cho tôi biết

Là thật hay dối lừa

Để tôi ngàn lần chết

Khỏi mãi bám chạy đua

3. Tham khảo

– Internet

facebook.com

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *