Cánh bằng – Phong Lục

1. Thông tin

– Tên tác phẩm: Cánh bằng

Tác giả: Phong Lục

– Thời gian sáng tác: 06/10/2018

– Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt

2. Nội dung

Bầu trời này rất rộng

Cơn gió còn lang thang

Cánh chim còn mơ mộng

Run rẩy ở trong hang

Mây vừa qua phút chốc

Đợi nắng vàng vươn cây

Hong khô sương dưới gốc

Sẽ lượn khắp đó đây

Bởi còn nuôi hi vọng

Mới giữ những thói lề

Lảnh lót chim cất giọng

Đã thành dài lê thê.

6. Tham khảo

– Internet

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *