Vô hồn – Phong Lục

1. Thông tin

Tên tác phẩm: Vô hồn

Tác giả: Phong Lục

– Thời gian sáng tác: 26/02/2019

Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt

2. Nội dung

Cao lâu gác bóng nồng nàn

Ánh trăng soi xuống dương gian lạnh lùng

Hương xuân đang nổi trùng trùng

Bên hiên lộc biếc hòa chung sắc hường

Khá thay thiếu phụ khiêm nhường

Bên khung cửa sổ dõi đường ngắm hoa

Nhớ chồng đương gác ải xa

Mưu cầu chí lớn, mải đà việc công

Cách ly muôn dặm bóng hồng

Biết đâu son sắt ngóng trông trở về

Ngày xuân mải miết về khuya

Buồn không gương lược, chán lùa phấn son.

6. Tham khảo

– Internet

facebook.com

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *