Tức cảnh hồn quê – Phong Lục

1. Thông tin

– Tên tác phẩm: Tức cảnh hồn quê

– Tác giả: Phong Lục

Thời gian sáng tác: 16/05/2018

Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt

2. Nội dung

Làng em đường dẫn quanh co

Hai bên ruộng lúa, cánh cò lả lơi

Cánh diều no gió ngang trời

Khóm tre lả lướt non phơi bóng vàng

Đâu đây vài bóng nhà sàn

Xa xa núi biếc nồng nàn hương thôn.

3. Tham khảo

– Internet

facebook.com

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *