Thương thân – Phong Lục

1. Thông tin

– Tên tác phẩm: Thương thân

– Tác giả: Phong Lục

Thời gian sáng tác: 19/05/2018

Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt

2. Nội dung

Trời buồn tính chuyện trêu hoa

Khiến cây đẫm lệ nhạt nhòa sớm hôm

Bởi chăng tính khí ôm đồm

Nên khi rước họa trường tồn thế gian

Ai bảo sắc đẹp là sang

Có chăng phải đón nhẹ nhàng mới ưa

Thời gian ngắn lại dư thừa

Hay là chẳng đặng hạt mưa đã tàn

Gắng công dốc cả tâm can

Giữa rừng chẳng thấy ngó ngàng tới nơi

Lòng hoa tan nát rối bời

Kém hương đã chạnh, sắc thôi đáng buồn

Dù cho đẹp đẽ tâm hồn

Khoe nào ai thấy, để còn thương thay

Một hai mong đoạn tháng ngày

Hoa buồn ủ rũ giữa bầy lá non

Đến khi mưa nắng đã tròn

Thế gian ai nghĩ cỏn con bây giờ?

3. Tham khảo

– Internet

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *