Ký ức sâu nặng – Phong Lục

1. Thông tin

– Tên tác phẩm: Ký ức sâu nặng

– Tác giả: Phong Lục

Thời gian sáng tác: 12/05/2018

Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt

2. Nội dung

Bầu trời có mấy mùa mưa

Để cho mắt ấy dư thừa nước trong?

Mỗi đêm thổn thức trong lòng

Giăng mây thành bão, nổi dông thành cồn

Ngóng trông để dạ bồn chồn

Dở mưa dở gió tâm hồn nôn nao

Chuyện xảy ra, đến thế nào

Mà mang theo đến ào ào nối nhau

Mắt em có vạn nỗi sầu

Mùa mưa có vạn sắc màu rụng rơi

Cũng mang một kiếp con người

Mà em chẳng thể buông lơi nhọc nhằn.

3. Tham khảo

– Internet

facebook.com

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *