Khởi nguyên – Phong Lục

1. Thông tin

– Tên tác phẩm: Khởi nguyên

Tác giả: Phong Lục

– Thời gian sáng tác: 12/07/2018

– Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt

2. Nội dung

Nửa đường đứt gánh hồng duyên

Tương tư ai ghé dưới thuyền mặc ai

Sắp sanh được thấy hình hài

Bao nhiêu lỡ vận, thiên thai chẳng quàng

Lần theo muôn sự đường hoàng

Trưởng thành cùng những vinh quang lõi đời

Chứ đâu mê mải gọi mời

Chạy theo lá gió rong chơi tột cùng

Liễu đào là thói hoàng cung

Muốn thời phải đặng, mang chung đành rằng

Nam nhi lựa lối gốc măng

Mưa pha, gió chải nên chăng phận mình

Ngoài đời còn có minh tinh

Lên cao, cao nữa; ai khinh, ai buồn

Xuân thì còn những hồn tuôn

Lo chi những chuyện đã chôn đáy lòng

Ngân nguyên trải suốt ròng ròng

Tay cương, tay gậy có hòng đổi thay

Đổi thay ta lại đổi tay

Thiếu gì những thứ hàng ngày nổi trôi

Xuân nay nụ mới đâm trồi

Xuân sau đua nở cho ngồi khóc than.

3. Tham khảo

– Internet

facebook.com

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *