Huyên náo – Phong Lục

1. Thông tin

– Tên tác phẩm: Huyên náo

Tác giả: Phong Lục

– Thời gian sáng tác: 28/09/2018

– Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt

2. Nội dung

Góc sân ba mống đàn bà

Cười cười nói nói ngâm nga chuyện trò

Nào hươu, nào vượn, nào cò

Nào ông hàng xóm, nào cô xứ Đoài

Trên trời, dưới đất đúng sai

Đông tây nam bắc, hình hài mênh mông

Phong tư lòng vẫn trong lòng

Sương sa đời vẫn như sông chảy dài

Trầu cau têm những hình hài

Bà ba, xống lĩnh khoác ngoài dây dưa

Bữa chiều đã dạo đong đưa

Nhiều lần chấm dứt nhưng chưa muốn về

Tỏ bày giọng vẫn cà kê

Nhặt thưa khua rộn một bề dâng dâng

Còi tàu pha lẫn thăng trầm

Màn đêm mới lặng yên thân bên trời.

6. Tham khảo

– Internet

facebook.com

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *