Hội xuống đồng – Phong Lục

1. Thông tin

Tên tác phẩm: Hội xuống đồng

Tác giả: Phong Lục

– Thời gian sáng tác: 12/02/2019

Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt

2. Nội dung

Tháng Giêng hoa nở trắng ngần

Xốn xang xuống phố ngày xuân rạng ngời

Lồng Tông hội mở giữa trời

Người xe nhộp nhịp, nói cười râm ran

Từng lời chúc tụng nồng nàn

Đong đưa những tiếng chứa chan lòng người

Cột còn lay lá xanh tươi

Bâng khuâng bản sắc con người sơn thôn

Bên kia nghe giục trống dồn

Bàn tay thiếu nữ khum tròn cấy nhanh

Bên này trai tráng tinh anh

Thúc trâu lực lưỡng kéo thành luống sâu

Những mong mùa vụ mỡ màu

Quanh năm gặt hái đi đầu bội thu

Chọi gà, đánh yến, đánh đu

Kéo co, đẩy gậy, nhảy ô, đánh bàm

Rẻo cao chân chất ham làm

Hội xuân cùng vẻ dân gian ấm lòng

Vui chân quanh dạo một vòng

Những điều thân thuộc hiện trong dòng người

Bách Thần ẩn hiện xa vời

Ban cho phúc đức, bao lời bình an

6. Tham khảo

– Internet

facebook.com

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *