Hơi xuân – Phong Lục

1. Thông tin

– Tên tác phẩm: Hơi xuân

– Tác giả: Phong Lục

– Thời gian sáng tác: 15/04/2019

– Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt

2. Nội dung

Sân đình rơi chiếc lá đa

Tiếng thưa chải gió nhạt nhòa dương gian

Gió đưa dìu dịu nồng nàn

Hương trầm thanh đượm theo làn sóng lay

Ao sâu một chút tâm đầy

Đong đưa lả lướt làn mây trên trời

Chim kêu khắc khoải đôi nơi

Xem ra thanh tịnh nửa vời hương thôn

Tháng ba nghe giục trống dồn

Chim trời cá nước hoạt ngôn bấy chầy

Lễ ra xuân hội vui vầy

Trong sương cờ quạt bay bay rợp trời

Chọi gà, đấu vật đôi nơi

Tha hương, cầu thị người người đua chen

Tay che giữ lửa cho đèn

Tâm tình thiếu nữ vài phen đượm lòng

Rộn ràng thực khách qua đông

Hết xuân sẽ lại nằm trong lặng thầm.

6. Tham khảo

– Internet

facebook.com

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *