Đưa tay – Phong Lục

1. Thông tin

– Tên tác phẩm: Đưa tay

– Tác giả: Phong Lục

Thời gian sáng tác: 17/05/2018

Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt

2. Nội dung

Đưa tay che cả bầu trời

Trắng trong năm ngón nửa vời nhớ thương

Thế gian ngang dọc trăm đường

Tương tư thì cũng sầu vương lắm dòng

Một mình cũng dạo thong dong

Ước gì có kẻ nằm lòng theo ta

Mấy khi dung dị giao hòa

Mấy khi ta có người ca hát cùng

Bao giờ đến hẹn đi chung

Ta theo cho đến tận cùng mới thôi

Bàn tay ta đã đưa rồi

Ai ra mà nắm, ai ngồi mà thương

Trót say một thoáng tình trường

Bỏ đi không dễ, nhờ nương quãng nào

Có lòng để nói câu chào

Mượn câu cho kẻ xuyến xao một mình

Chứ ai mang vẻ thuyết trình

Để người xui khiến lòng trinh tỏ bày

Thế gian mấy tỷ người này

Lựa ai cầm lấy đôi tay nhẹ nhàng

Trao nhau duyên nợ thiếp – chàng

Thì nắm mới được đường hoàng chung đôi.

3. Tham khảo

– Internet

facebook.com

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *