Bóng người đâu đây – Phong Lục

1. Thông tin

– Tên tác phẩm: Bóng người đâu đây

– Tác giả: Phong Lục

Thời gian sáng tác: 15/05/2018

Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt

2. Nội dung

Em đi về chốn xa mờ

Bâng khuâng một bóng vật vờ xa xăm

Lả lơi tựa ánh trăng rằm

Tròn tròn khuất liễu trong tầm hàn giang

Lạc trôi giữa chốn địa đàng

Em về chốn ấy lang thang đợi chờ

Chập chờn như tỉnh, như mơ

Như xa vắng bóng chẳng mờ lồng gương

Mắt xanh, má đỏ, môi hường

Bao giờ cho trọn con đường cô thôn.

3. Tham khảo

– Internet

facebook.com

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *