Lục bát màu trái dâu – Xon

1. Thông tin

– Tên tác phẩm: Lục bát màu trái dâu

– Tác giả: Xon

– Thời gian sáng tác:

– Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt

2. Nội dung

Chị đi, chị cứ đi đi.

Con gái tới thì thì cứ đi thôi.

Em còn bé, em còn chơi.

Bao giờ em lớn em xui bỏ chồng.

Hoa tim vỡ, có thật không?

Với em riêng một diêu bông vẫn chờ.

Diêu bông là lá giả vờ.

Làm gì mà có chị khờ khạo kinh!.

Chị cười má chị thật xinh.

Môi chị thật tình ngon một trái dâu.

Giọng chị ấm áp gì đâu.

Em hư vẫn ước bạc đầu tình chung.

Tigon nở cánh lạnh lùng.

Em không thèm ví, xin cùng vỡ tim.

Vỡ tim là rất là im.

Ở trong bóng tối môi tìm trái dâu.

Vỡ tim là rất là đau.

Ở trong bóng tối thét gào van xin.

Vỡ tim là rất là tin.

Là yêu đến chết như in đấy mà.

Mùa thu đàn kiến trái na.

Trái nhãn mắt chị em là trái tim.

Hạnh phúc là cái phải tìm.

Đôi khi là cái lặng im một mình.

Đôi khi là cả thất tình.

Chờ mòn, đợi nhớ, là lung linh buồn.

Nhìn mưa thương cánh chuồn chuồn.

Thương cả nỗi buồn yêu cả hận đi.

Thơ dài lục bát hơi kì.

Viết xong lục bát chị đi theo chồng.

Thu bỏ đi theo mùa đông.

Mình em làm chiếc cầu vồng và mưa.

3. Tham khảo

– Internet

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *