Lối quen – Xon

1. Thông tin

– Tên tác phẩm: Lối quen

– Tác giả: Xon

– Thời gian sáng tác:

– Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt

2. Nội dung

Hương đêm thơm lắm em.

Mượt mà như tóc đấy.

Dịu dàng như mắt vậy.

Đường ngõ tối mùa thu.

Trăng lồng bóng âm u.

Cây sấu già rụng trái.

Có tiếng chim cu gáy.

Rúc lên gọi bạn đường.

Tiếng dương cầm đọng sương.

Du dương rơi rất nhẹ.

Đưa em về im thế.

Đèn phòng ai tắt rồi.

3. Tham khảo

– Internet

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *