Góc phố – Xon

1. Thông tin

– Tên tác phẩm: Góc phố

– Tác giả: Xon

– Thời gian sáng tác:

– Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt

2. Nội dung

Thành phố chìm bóng tối.

Dựng bằng ánh đèn vàng.

Người đàn ông cô độc.

Đi trong mưa thời gian.

Thành phố chìm bóng tối.

Dựng bằng tiếng còi tàu.

Tiếng xe xuôi tịch lặng.

Đi về đâu, về đâu.

Có đứa bé ăn mày.

Về nằm trên ghế đá.

Có những gái giang hồ.

Gió xoay xoay cánh lá.

Rớt vào lòng thinh không.

Những đêm miên khói đắng.

Bên li rượu cay nồng.

Nhớ môi người con gái.

Ở bên kia mùa đông.

Thành phố nghiêng nghiêng trong cơn say.

3. Tham khảo

– Internet

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *