Đời nghiệt ngã – Xon

1. Thông tin

– Tên tác phẩm: Đời nghiệt ngã

– Tác giả: Xon

– Thời gian sáng tác:

– Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt

2. Nội dung

Hạt muối trắng lạc trong lòng biển xanh.

Hạt cát xanh lạc trong miền lửa cháy.

Tôi là tôi buồn vui như thế đấy.

Lạc giữa đời thật giả trắng đen.

Tình yêu dịu dàng – đau đớn – hờn ghen.

Tôi sấp ngửa cùng đồng xu hai mặt.

Tội ác – lòng nhân nụ cười nước mắt.

Tiền chính là nguyên nhân?

Trở về cùng đêm độc thoại với đường trần.

Nếu là cát xin lạc vào mắt mẹ.

Để hồn nhiên dịu dàng em bé.

Tôi thổi bay nước mắt mẹ cười.

Là hạt muối tôi tan vào nước mắt.

Tôi uống cạn tôi trên khuôn mặt em rồi.

3. Tham khảo

– Internet

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *