Của nhận – Xon

1. Thông tin

– Tên tác phẩm: Của nhận

– Tác giả: Xon

– Thời gian sáng tác:

– Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt

2. Nội dung

Thương câu hát lí qua cầu.

Gió cầm chiếc áo còn lâu trả tình.

Lội qua lửa bạc bình minh.

Tôi đi nhặt lại bóng hình ca dao.

Lội qua trăng của đêm nào.

Gặp em đứng ở bên cầu đợi tôi.

Tóc dài ngang gió mây trôi.

Nhìn nhau bối rối em cười lặng im.

Lội qua mưa của muộn phiền.

Cách hoa trắng muốt của miền hư hao.

Lội qua sông sóng gầm gào.

Ngô non tơ mượt rì rào gió xanh.

3. Tham khảo

– Internet

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *