Có chàng trai nào mạnh mẽ đâu – Xon

1. Thông tin

– Tên tác phẩm: Có chàng trai nào mạnh mẽ đâu

– Tác giả: Xon

– Thời gian sáng tác:

– Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt

2. Nội dung

Tôi nhớ môi người chưa gặp.

Nhớ bàn tay đan dưới cơn mưa chiều.

Nhớ tiếng cười giòn tan vùng lộng gió hoang liêu.

Nhớ con trai tôi giờ đang là hạt bụi.

Tôi nhớ tôi hồi 30 tuổi.

Chân bước vào đời rứt áo với nàng thơ.

Tôi nhớ tôi 70 vẫn khạo khờ.

Nắm một bàn tay da nhăn hỏi tình yêu là gì thế?

3. Tham khảo

– Internet

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *