Bên đời vắng – Xon

1. Thông tin

– Tên tác phẩm: Bên đời vắng

– Tác giả: Xon

– Thời gian sáng tác:

– Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt

2. Nội dung

Đêm bình yên cho em nhé!

Lời nói ấy bắt đầu cho một đêm bão giông.

Và những ngày cồn cào biển động.

Giọng nói anh nhẹ nhàng con gió.

Len sâu vào ngóc nghách em, từng đêm.

Gọi dậy đam mê ngủ quên,

Thời con gái.

Gió bay về miền xanh hoang hoải.

Đêm bình yên, từng đêm bình yên.

Anh xa mãi.

Mình em nhặt từng con gió.

Góp thành… Bão giông!

3. Tham khảo

– Internet

– Ấn phẩm

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *