Cẩm Nang Tí Toáy Tự Lập Quốc Gia Bé Tẹo Teo – Valerie Wyatt

1. Thông tin

– Tên sách: Cẩm Nang Tí Toáy Tự Lập Quốc Gia Bé Tẹo Teo

Tên gốc: Đang cập nhật…

– Tác giả: Valerie Wyatt

Minh họa: Karen Fredericks

Dịch giả: Quỳnh Lê

– Thời gian sáng tác: Đang cập nhật…

– Nhà xuất bản: Hà Nội

– Công ty phát hành: Crabit Kidbooks

– Ngôn ngữ chính: Đang cập nhật…

– Số trang: 48 trang (bìa cứng)

– Kích thước: 19 x 24 cm

– Trọng lượng: Đang cập nhật…

– Năm xuất bản: 2021

– Nội dung sơ lược: Cuốn sách còn truyền cảm hứng cho trẻ em trở hành những công dân toàn cầu tích cực hơn và cho các em sự tự tin rằng ai cũng có thể tạo nên sự thay đổi tích cực. “Nghĩ việc lớn, làm việc nhỏ!” – Cuốn cẩm nang này sẽ cho các em một tư duy toàn cầu để tìm hiểu về thế giới, song cũng cho các em cảm hứng để bắt đầu hành động từ những việc gần nhất, dễ thực hiện nhất trong tầm tay của mình. 

2. Vị trí

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *