Nguyễn Trãi, Quốc âm từ điển – Trần Trọng Dương

1. Thông tin

– Tên sách Nguyễn Trãi – Quốc âm từ điển

– Tác giả: Trần Trọng Dương

– Nội dung: Sưu tập toàn bộ từ ngữ, thành ngữ, điển cố,… được Nguyễn Trãi sử dụng trong tập thơ Quốc âm thi tập của ông.

– Thời gian: 2018

2. Sơ lược

– Trên cơ sở 254 bài thơ viết bằng chữ Nôm trong Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi, tác giả đã soạn ra 2500 mục từ và khảo sát 12000 lượt âm tiết.

3. Ấn bản

– Biên soạn: Trần Trọng Dương

– Nhà xuất bản: Văn học

– Số trang: 576 trang (bìa mềm)

– Kích thước; 16 x 24 cm

– Năm xuất bản: 2018

4. Mục lục

Đang cập nhật…

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *