Lý thuyết và thực hành chữ Nôm – Trần Trọng Dương

1. Thông tin

– Tên sách Lý thuyết và thực hành chữ Nôm

– Tác giả: Trần Trọng Dương

– Nội dung: Giáo trình cho mọi đối tượng tìm hiểu chữ Nôm, cũng như tiếng Việt và văn hóa cổ truyền Việt Nam

– Thời gian: 2016

2. Sơ lược

– Đang cập nhật…

3. Ấn bản

– Biên soạn: Trần Trọng Dương

– Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

– Số trang: 468 trang (bìa mềm)

– Kích thước: 16 x 24 cm

– Năm xuất bản: 2016

4. Mục lục

Đang cập nhật…

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *