Thần Long

1. Thông tin

– Tên gọi Thần Long hay còn gọi là Long Nữ.

– Mất tại Xích Quỷ.

– Là nhân vật truyền thuyết trong huyền sử Việt Nam

2. Gia đình và hôn nhân

a) Thân thế

– Bố là Động Đình quân

b) Hôn nhân và con cái

– Quan hệ gia đình với chồng là Lộc Tục.

– Con trai là Sùng Lãm.

c) Hậu duệ

– Cháu nội là Hùng Vương III.

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Đang cập nhật…

4. Tham khảo

– Wikipedia

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *