Hùng Vương XIX

1. Thông tin

– Tên gọi Hùng Vương XIX

– Thụy hiệu Hùng Kính Vương.

– Sinh tại Xích Quỷ

– Mất tại Xích Quỷ

– Vị vua truyền thuyết của nước Văn Lang trong huyền sử Việt Nam. Được nhắc đến trong một vài chuyện dã sử Việt Nam.

2. Gia đình và hôn nhân

a) Thân thế

– Ông nội là Hùng Vương VII

– Bố là Hùng Vương XVIII.

– Các chị em gái là Tiên Dung, Ngọc Hoa, Ngọc Nương.

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Thời đại Hồng Bàng.

– Sau khi được vua cha nhường ngôi, nhưng chỉ trị vì được 6 tháng thì mất. Hùng Vương XVIII lại tiếp tục làm vua.

– Tuy ở ngôi trong thời gian ngắn, nhưng dân gian cũng có một vài giai thoại tâm đắc về ông.

Bấy giờ, một lạc dân ở Kẻ Đơi có con ngựa đen rất đẹp, nên viên Bồ chính cướp mất ngựa của người kia. Anh ta không biết làm sao, đành đến xin vua phân xử. Khi bị vua gọi đến, viên Bồ chính khăng khăng nói đó là ngựa của mình, lại nói rằng bị lạc dân vu oan. Hùng Kính Vương truyền giữ lại con ngựa rồi cho hai người về nhà suy nghĩ một đêm, sau đó quay lại nghe vua phán quyết.

Chiều hôm ấy, vua thả con ngựa ra rồi âm thầm đi theo, con ngựa đi qua Kẻ Gát, Kẻ Nú rồi qua Kẻ Đọi về đến Kẻ Đơi vào chuồng cũ của người lạc dân kia ăn cỏ. Ngay sáng hôm sau, vua Hùng (thứ XIX) nói lại chuyện này rồi phán xử phần thắng thuộc về người Lạc dân, lại hạ lệnh bắt giam viên Bồ chính về ba tội: tham lam, cậy quyền thế cướp của và không thật thà, bất kính với bề trên. Tương truyền câu thành ngữ: “Ngựa quen đường cũ” được xuất phát từ câu chuyện này.

Một chuyện khác kể rằng, viên Phụ đạo hạt Gia Phong là kẻ tham lam khiến cho lời oán thán vang khắp chốn. Cũng từ đó trong hạt trộm cướp xảy ra, viên Phụ đạo bèn đem quân trấn áp, bắt được một số người cầm đầu đem về kinh đô xét xử. Vua Hùng Kính Vương, nghe tin liền đến xem sự tình ra sao, khi bị kết án, những người kia đều kêu oan rồi đồng thanh tố cáo sự tham tàn của viên Phụ đạo. Thấy sự việc có điều uẩn khúc, đáng nghi, vua Hùng sai tạm hoãn thi hành hình phạt rồi cho người điều tra lại thì biết được sự thật, vua liền cho tha bổng những người oan khuất, còn viên Phụ đạo bị tống giam vào ngục. Ngoài những chuyện trên, dân gian còn truyền tụng một số mẩu chuyện khác về trí thông minh, tài xử án của Hùng Kính Vương, như chuyện ông phân xử đúng sai cho Tinh Thử (chuột thành tinh) và Tinh Hổ (hổ thành tinh); chuyện vua lập mẹo xử án Cao Sơn giả, Cao Sơn thật.`

4. Tham khảo

Wikipedia

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *