Hùng Vương X

1. Thông tin

– Tên gọi Hùng Vương X. Lịch sử ghi là Hùng Vương VIII.

– Thụy hiệu Hùng Hi vương (雄曦王)

– Sinh tại Xích Quỷ

– Mất tại Xích Quỷ

– Vị vua truyền thuyết của nước Văn Lang trong huyền sử Việt Nam.

2. Gia đình và hôn nhân

a) Thân thế

– Ông nội là Hùng Vương VIII.

– Bố là Lang Liêu.

b) Hôn nhân và con cái

– Con trai là Hùng Vương XI.

c) Hậu duệ

– Cháu nội là Hùng Vương XII.

3. Cuộc đời và sự nghiệp

Thời đại Hồng Bàng.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *