Hùng Vương VII

1. Thông tin

– Tên gọi Hùng Vương VII

– Thụy hiệu Hùng Chiêu vương (雄昭王)

– Sinh tại Xích Quỷ

– Mất tại Xích Quỷ

2. Gia đình và hôn nhân

a) Thân thế

– Ông nội là Hùng Vương V.

– Bố là Hùng Vương VI.

b) Hôn nhân và con cái

– Con trai là Hùng Vương VIII.

c) Hậu duệ

– Cháu nội là Hùng Vương IX.

3. Cuộc đời và sự nghiệp

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *