Hùng Vương IV

1. Thông tin

– Tên gọi Hùng Vương IV

– Thụy hiệu Hùng Diệp Vương (雄曄王)

– Sinh tại Xích Quỷ

– Mất tại Xích Quỷ

2. Gia đình và hôn nhân

a) Thân thế

– Ông nội là Sùng Lãm. Bà nội là Âu Cơ.

– Bố là Hùng Vương III.

b) Hôn nhân và con cái

– Con trai là Hùng Vương V.

c) Hậu duệ

– Cháu nội là Hùng Vương VI.

3. Cuộc đời và sự nghiệp

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *