Thiều Hoa

1. Thông tin

– Tên gọi là Thiều Hoa

– Sinh tại Văn Lang.

Mất tại Văn Lang

– Là nhân vật trong huyền sử Việt Nam.

2. Gia đình

a) Thân thế

– Ông nội là Hùng Vương VII.

– Bố là Hùng Vương VIII.

– Có 52 anh chị em. Trong đó có Lang Liêu.

3. Con người và tính cách

– Hiền lành, xinh đẹp, không chịu lấy chồng, có biệt tài nói chuyện với chim và bướm mỗi khi vào rừng chơi.

4. Cuộc đời và sự nghiệp

Thời đại Hồng Bàng

– Trong truyền thuyết về nghề dệt cho biết, bà thường trò chuyện với bướm và biết bướm đẻ trứng thành sâu, ăn cây dâu và nhả ra tơ vàng. Bà xin giống trứng rồi về tìm cách đan tơ thành tấm. Gọi những tấm ấy là lụa, gọi bướm là ngài, và con sâu ấy là tằm

5. Giải thưởng và tôn vinh

– Được dân gian suy tôn là Tổ nghề dệt lụa Việt Nam

6. Tham khảo

Wikipedia

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *